TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU, DOGAL VE SUNİ LİFLER 2021

2021 yılında tekstil ve hazır giyim sektöründe pandemininde etkisiyle hammadde tedarik sıkıntısı baş göstermiş, AB ülkelerinde yerinde tedarik ve yakın coğrafyadan tedarik  önem kazanmıştır. Bu durum tekstil ihracatının büyük kısmını AB ülkelerine yapan ülkemiz için bir avantaj oluşturmuştur. Sektörü bekleyen önemli hususlardan biri Yeşil Mutabakat sürecidir. Sınırda karbon düzenleme mekanizmasının, diğer sektörleri olduğu gibi, tekstil ve hazır giyim sektörünü etkilemesi muhtemeldir. Tekstil ürünlerinin kullanıcı sonrası süreçte tasnifinin, yeniden kullanımının, geri dönüşümünün üzerinde duracak ve bir dizi önlemin gündeme gelmesi ve geri dönüştürülmüş elyaflardan üretilmiş ürünlere talep artması beklenmektedir.

Ülkelerin Tekstil İhracat Miktarları (2020 milyar dolar)

Ülkelerin Tekstil İhracat Miktarları (2020 milyar dolar)

Ülkelerin Tekstil İthalat Miktarları (2020, milyar dolar)

Ülkelerin Tekstil İthalat Miktarları (2020, milyar dolar)

Ülkelerin Hazırgiyim İhracat Miktarları (2020, milyar dolar)

Ülkelerin Hazırgiyim İhracat Miktarları (2020, milyar dolar)

Ülkelerin Hazırgiyim İthalat Miktarları (2020, milyar dolar)

Ülkelerin Hazırgiyim İthalat Miktarları (2020, milyar dolar)

Global Eğilim:
Avrupa genelinde üretimi canlandırmaya yönelik adımlar atılmaya başlanmış, yerelde üretim ön plana çıkmıştır. Hızlı moda, kullan-at, sürekli indirim kavramları yerini kaliteli/dayanıklı/uzun ömürlü ürün üretmek, çevreye etkiyi en aza indirmek kavramları ile değiştirmeye başlamıştır. Avrupa Tekstil Teknoloji Platformu (Textile ETP) Avrupa tekstili için 7 temel hedef belirlemiştir.
Bu hedefler:

 • “Sürdürülebilir tekstil hammaddelerine yönelim (geri dönüşüm, biyopolimerler, doğal lifler)”,
 • “Islak işlem proseslerinden kuru ve enerji verimliliği yüksek proseslere dönüşüm”,
 • “Tekstil tabanlı üç boyutlu kompozitlerin üretimi”,
 • “Enerji verimliliği, yapı güvenliği, yeni mimari çözümler için tekstil”,
 • “Farklı denizcilik uygulamaları (kıyı koruma yapıları, barajlar, suni göletler için jeotekstiller) için teknik tekstiller”,
 • “Bitki koruma ve su verimliliği için inovatif tekstil çözümleri”,
 • “Dijital Moda ve Kitlesel Kişiselleştirme”dir.

Etkin kaynak kullanımının sağlanması açısından Almanya, İtalya, Japonya gibi başlıca tekstil makine üreticileri daha az enerji, su ve kimyasal kullanılmasına yönelik teknolojilere odaklanmışlardır.

Dünyada elyaf talebi artmaktadır. Günümüzde 100 milyon ton olan talebin, eğer hızlı artış devam edecek olursa 2030’da 140 milyon tona ulaşması mümkün görülmektedir. 2018’de kullanılan 100 milyon tonluk elyafın 55 milyon tonu polyester, 26 milyon tonu pamuk, 6 milyon tonu selülozik, 5 milyon tonu naylon, 2 milyon tonu akrilik ve 1 milyon tonu yün kaynaklıdır. Geri dönüştürülmüş polyesterin payı ise 20-30 bin tonda kalmakta ve yeni polyester ile yakın zamanda yarışabileceği öngörülmemektedir.

2030 Yılı Elyaf Talebi Tahminleri (Elyaf Çeşitlerine Göre, milyon ton)

2030 Yılı Elyaf Talebi Tahminleri (Elyaf Çeşitlerine Göre, milyon ton)
Tekstil ürün bazlı 2021 dış ticaret

Tekstil iplikleri ve doğal lifler açısından bakıldığında net ithalatçı konumumuz sürmektedir. Türkiye 2021’in ilk yarısında 1,15 milyar dolarlık pamuk ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ithalatın %60’ı Brezilya, ABD, Yunanistan ve Azerbaycan’dan yapılmıştır.

Dünya’da her yıl ortalama 100‐110 milyon ton elyaf kullanılıyor ve bu elyafın yüzde 25’e yakınını pamuk oluşturuyor. Dünyanın en büyük pamuk üreticisinin 6,4 milyon ton ile Hindistan, 5,9 milyon ton ile Çin, 3,4  milyon  ton  ile  ABD,  2,6  milyon  ton  ile  Brezilya  olması  bekleniyor.  Türkiye’nin  ise  söz  konusu sıralamada 610 bin ton ile 7.sırada olması bekleniyor.

Dogal elyafların en önemlisi olan organik pamuk açısından bakıldığında dünyada 1  milyon  250  bin  ton  civarındaki  gdo’suz  pamuğun  %60’a  yakını  Türkiye’de üretilmekte ve bizim açımızdan stratejik konumdadır.  Aşağıdaki grafik 2021 Ocak ayından itibaren pamuk fiyatlarının ne kadar hızlı artığını göstermektedir.

Lif pamuk fiyatları 2021

SONUÇ:
Trend olarak tüm doğal elyaflara dolayısıyla keten ve kenevir elyaflarına olan talebin artışı devam edecektir.

DİĞER YAZILAR


Filofibra Pazarlama A.Ş.

FILOFIBRA Pazarlama A.Ş. İstanbul’da 1985 yılından beri Türkiye Tekstil piyasasına elyaf, iplik, kumaş satışında servis vermektedir.

Adres

 • Filofibra Pazarlama A.Ş
 • Levent Cad. Sülün Sok. No: 34 1. Levent, Istanbul

 • Tel : +90 212 283 3860/ 9 Hat

 • Fax : +90 212 283 3859
 • Email - Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yurtdışı Adres

 • Filofibra SA
 • Riva Caccia 1 / A Central Park Bldg. 6900 Lugano / Switzerland
 • Tel - +41 91 985 78 11
 • Fax - +41 91 985 78 08 - 09 - 10
 • Email - Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.