BLOG

KENEVİR YETİŞTİRMENİN AVANTAJLARI VE KULLANIM ALANLARI

Öncelikle kenevir üretimi tarlada pamuğa göre 50% daha az su ve kimyasal kullanarak büyüme özelliğine sahiptir.  Yıllık bazda, 1 dönüm kenevir, 2 ila 3 dönüm pamuk kadar lif üretebilir. Bunun yanında kenevir elyafı pamuktan daha güçlü ve yumuşaktır, pamuktan iki kat daha uzun süre dayanır ve küflenmez.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Tekstil-Giyim Endüstrisi Bir Dönüşüm Yaşayacak mı?
Son yılllarda giyim/moda endüstrisindeki çeşitlilik ve giderek düşen fiyatlar dikkatinizi çekmiştir. Hepimizin gardrobunda ebeveynlerimize oranla 5 kat fazla kıyafet bulunuyor. Bu sizi iyi hissettiriyor olabilir ama zamanla hepimizin farkına varacağı "sürdürülebilirlik" noktasında sorunlar ortayaca çıkmaya başladı.

ELYAF VE KENEVİR İPLİK ÜRETİMİ VE TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YERİ

Elyaf ve Kenevir İplik Üretimi ve Türkiye Tekstil Sektöründeki İplik İhracatı
İplik, tekstil ve hammaddeleri sektörünün en önemli ürünlerinden ve dokuma kumaşlarından sonra en fazla ihracat gerçekleştirilen ürünüdür. Tekstil ve hammaddeleri ihracatının toplam ihracatımız içindeki payı %5 civarıdır. Tekstil ihracatında yer alan ürün gruplarının hacim büyüklüğüne göre 2019 ve 2020 ilk 4 aylık ihracat rakamları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

KENEVİR İPLİK ve TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ YERİ

Kenevir ya da eski bilinen adıyla kendir  Cannabaceae familyasına ait otsu bir bitki cinsidir. 50 cm'den 3 m'ye kadar büyüyebilmektedir. Cinsin gövde kısımı dik ve içi boş olup üzerleri dikenimsi tüylerle kaplıdır. Farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip Cannabis indica, Cannabis sativa ve Cannabis ruderalis olmak üzere üç türü bulunur. 

KETEN NEDİR, TÜRKİYE'DE KETEN ÜRETİMİ

Keten en eski dokuma liflerinden biridir. Keten lifi, (linum usitatissimum), ketengiller familyasından keten cinsinin en yaygın türüdür. Keten lifi, bitkinin gövdesinden, sap kısmından elde edilir. Milattan önceki yüzyıllardan bu yana dokuma amaçlı kullanılan keten lifinin hikâyesine ilk olarak Mısır’da MÖ 4.yüzyılda rastlanır. 

İPLİK ÇEŞİTLERİ VE TEKSTİL ÜRETİMİNDE KULLANIM ALANLARI

Tekstilin en önemli hammaddesi iplik, ipliğin hammaddesi ise doğal ve yapay liflerdir. Doğal lifler bitkisel, hayvansal ve madensel lifler, yapay lifler ise sentetik ve rejenere lifler olarak sınıflandırılır. Aşağıdaki tabloda lifler ayrıntılı şekilde kategorize edilmiştir.

PANDEMİNİN ETKILERI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ

Koronavirüs salgınının küresel ölçekte olumsuz sonuçlarını başlıklar halinde incelersek...

DOĞAL LİFLER VE ORGANİK İPLİK ÜRETİMİ

Belirli uzunluk ve incelikte eğilip- bükülebilen tekstilin en küçük hammaddesine “lif'' denir. Tekstil endüstrisinde kullanılan liflerin en az 5mm. uzunluğunda olması gerekir. Lifler, doğal ve kimyasal lifler olmak üzere iki guruba ayrılır...

<

GLOBAL ORGANİK TEKSTİL STANDARTLARI (GOTS)

Global Organic Textile Standarts (GOTS) yani global organik tekstil standartları, organik liflerden yapılan tekstil ürünleri için dünya çapında en önemli işleme standardıdır. GOTS Belgesinin amacı, çevresel ve toplumsal olarak sorumlu bir üretim anlayışıyla son tüketiciye güvenilir...

TÜRKİYE'DE KENEVİR ÜRETİMİ, TARİHÇESİ VE GLOBAL KENEVİR PAZARI

Osmanlı döneminde kenevir en önemli mahsüllerdendi, Samsun, Sinop, Kastamonu, Amasya, Çorum, Tokat, Yozgat, Ordu, Burdur, Urfa ve Malatya illerinde yaygın olarak yetiştirildi. Kenevir donanmada kullanılmasının yanı sıra evlerde kumaş, sicim, ip ve çuval yapımında da kullanılmıştır.

EUROPEAN FLAX STANDART - AVRUPA KETEN SERTİFİKASI

İnsan ömrünün yaklaşık %35 ini uyuyarak geçirir, hergün yatarken kullandığınız nevresim takımları, yorgan ya da yorgan kılıfları, yastık kılıfları vb. çarşafların nasıl üretildiğini, üretiminde kullanılan maddelerin insan sağlığına zararlı olup olmadığını biliyor musunuz ?

2021'in 2. YARISINDA EKONOMİK BEKLENTİLER VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Dünya genelinde 2020 yaz aylarından itibaren yaşanan kademeli toparlanmanın giderek hızlı bir ekonomik büyümeye dönüştüğü görülmektedir. Buna bağlı olarak özellikle gelişmiş ülkelerde yılın ikinci yarısında hızlı ekonomik büyümeler beklenmektedir. Hızlı büyüme salgın ile ortaya çıkan kayıpları telafi edecektir. 

TEKSTİL HAMMADDLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM ARAYIŞLARI VE KENEVİR İPLİĞİ

Sürdürülebilirlik son yıllarda her alanda daha fazla duymaya başladığımız bir konu. Daha önce tekstil sektöründe sürdürülebilirlik , kenevir yetiştirmenin avantajları ve kullanım alanlarıkenevir iplik ve tekstil sektekstil sektöründeki yeri, yazılarımızla değindiğimiz kenevirin stratejik önemi artıkça hükümetler araştırmalara destek veriyor, ayrılan fonlar artırılıyor. Sürdürülebilirlik.

KETEN ve KENEVİR BENZERLİKLERİ ve FARKLI YÖNLERİ

Kenevir ve keten, uzun süredir var olan iki doğal elyaftır. Özellikler açısından birçok benzerlikleri olsa da bazı önemli farklılıkları da vardır. Bu makale, üretiminiz için hangisinin doğru olduğuna karar vermenize yardımcı olacak iki lifi ele alacağız.

KENEVİR LİFİ, TARİHÇESİ, ÜRETİMİ, ENDÜSTRİYEL KULLANIM ALANLARI

Yüzlerce kullanım alanı olan bir elyaf olan kenevir, kumaş üretiminde de kullanılmaktadır. Çin'de keşfedilen, 2000 yıldan daha eski olan en eski kağıt parçasının kenevirden yapıdığı biliniyor. 1883 yılına kadar dünyadaki tüm kağıtların %75 ila %90'ının kenevir lifinden yapıldığı tahmin ediliyor.

EKOLOJİK AÇIDAN KENEVİR ÜRETİMİ

Kenevir doğası gereği daha çevre dostudur ve gıda maddelerinden biyo-yakıtlara, inşaat malzemelerine, kağıt ürünlerine ve tekstillere kadar çok geniş bir ürün yelpazesi için kullanılabilir. Kenevir potansiyelini daha iyi anlamaya başladığımız için yeni kullanımlar sürekli olarak ortaya çıkıyor.

KENEVİR LİFİ VE KUMAŞ ÜRETİMİ

Kenevir bitkisinin sapını oluşturan uzun saksı lifi ipliklerinden gelir. Uzun sak lifleri, tekstil üretimi için en çok arzu edilenlerdir. Eğirilebilir ve ince, keten benzeri bir kumaşa dokunabilirler. Bu kumaş daha sonra tek başına veya pamuk, keten, ipek veya likra ve liyosel gibi suni liflerle karıştırılarak kullanılabilir.

TEKSTİL HAMMADDELERİ AB VE TÜRKİYE 2021

Son yıllarda her sektörde hammadde krizi yaşanıyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, geçmiş dönemde tedarik sürecine ilişkin sektörün hammaddesi konumundaki elyaf fiyatlarındaki artışın tüm sektörü etkilediğini, sektörün en önemli hammadesi olan pamuğun 2020 yılı Mayıs ayında kilogram fiyatı 10 TL iken, 2021 yılı Mayıs ayında 18 liraya çıkarak %80 arttığını belirtti.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI-2021

Dünya nüfusunun artış hızı, yerleşim alanlarının genişlemesi buna mukabil tarım alanlarının azalması, sadece tekstil sektöründe değil tüm sektörlerde sürdürülebilirlik politikalarının geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Geçtiğimiz günlerde Sustainability Talks İstanbul, Zorlu PSM'de hibrit olarak düzenlendi. Konferansın bu yıl öne çıkan konu başlıkları

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN NE GEREKİYOR?

Moda ve hazır giyim endüstrisine yönelik sürdürülebilirlik eleştirileri artıyor. Hızlı modanın dünyamızın kaynaklarını israf ettiği, uzak coğrafyalarda yapılan üretimin ucuz emek sömürüsüne neden olduğu benzeri görüşlere, bu dönemde yeni beklentiler de eklendi. Tüketiciler giderek artan bir oranda kendi ülkelerinde üretilen, doğaya ve topluma saygılı giysiler talep ediyorlar.

TEKSTİLDE HAMMADDE KRİZİ TIRMANIRKEN ORGANİK İPLİK TALEBİDE ARTIYOR

Küresel pandeminin etkileri 2021 de artan hammadde kriziyle birçok sektörde farklı önlemleri gündeme getirdi, tedarik zincirindeki aksamalar, konteynir krizi, artan navlun ücretleri,  dünyanın en büyük organik pamuk üreticisi Hindistan’da yaşanan yolsuzluklar ve Çin’in Sincan bölgesindeki pamuk toplama politikasına tepkiler, avrupa giyim sanayisi ve H&M, Inditeks, Lacoste gibi

HAZIR GİYİM SANAYİ VE TEKSTİL HAMMADDELERİ AÇISINDAN 2021 VERİLERİ VE 2022 BEKLENTİLERİ

2021 yılında pamuk girdi maliyetleri yaklaşık %80 arttı
Dünyada pamuk fiyatları %50-60 aralığında artış gösterirken Türkiye’deki artış daha yüksek

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SAĞLIKLI ÜRETİM: KENEVİR LİFİ

Sadece tekstil sektöründe değil günümüzde her türlü üretimin sürdürülebilir olması çalışmaları yaygınlaşıyor, iplik üretiminde ön  terbiye, renklendirme,  boya-baskı yöntemleri, bitim işlemleri, atık su yönetimi gibi tüm süreçlerin sürdürülebilirlik kapsamında  düzenlenen  kurallara  uygun  biçimde  gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

KUMAŞ ÇEŞİTLERİ VE PDF KUMAŞ

Kumaş üretimi, en eski teknolojilerden biridir. Kumaş yapmak için ilk gereksinim, öncelikle eğirme yoluyla ipliğin yapılabileceği bir lif kaynağıdır. İplik, örülerek veya dokunarak işlenir, bu da ipliği kumaşa dönüştürür.

KUMAŞ KALİTESİ, TESTİ VE KUMAŞIN SAĞLIKLI ÜRETİM KOŞULLARI

Kumaş kalitesi, lif mukavemeti ve ince iplik yoğunluğu ve büküm ve kumaş ağırlığı, kalınlığı gibi sayısız lif, iplik ve kumaş özelliklliği parametresi bulunur. Mukavemet, aşınma direnci, renk kusursuzluğu, buruşma direnci ve kullanılan tekstil kimyasallarının özellikleri de kumaş kalitesininin belirlenmesinde önemlidir.

KETEN ELYAF VE DOKUMALARINA GENEL BAKIŞ ve GÜNCEL ÜRETİM DURUMU

Tablodan görüleceği üzere Türkiye’de keten yetiştiriciliği kısıtlı bir alanda kalmış ve kayda değer bir hasat elde edilememiştir. Keten lifinin uluslararası pazarlardaki durumuna bakıldığında üretim merkezi olan Avrupa, küresel lif keten menşeli ürünlerin imalinin % 80’ini sağlamaktadır.

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE EKOLOJİK LİFLER

Dünyada ilk defa Türkiye’de yapılmaya başlanan organik pamuk üretimi,ilk yıllarda yabancı firmaların talepleri doğrultusunda gelişmiş; izleyen yıllarda Türkiye’yi bu alanda söz sahibi ülkelerden biri haline getirmiştir. Türkiye, Hindistan’dan sonra dünyanın en büyük ikinci organik pamuk üreticisi konumundadır.

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU, DOGAL VE SUNİ LİFLER 2021

2021 yılında tekstil ve hazır giyim sektöründe pandemininde etkisiyle hammadde tedarik sıkıntısı baş göstermiş, AB ülkelerinde yerinde tedarik ve yakın coğrafyadan tedarik  önem kazanmıştır. Bu durum tekstil ihracatının büyük kısmını AB ülkelerine yapan ülkemiz için bir avantaj oluşturmuştur. 

ORGANİK TEKSTİL ÜRÜNLERİNE TALEP ARTIYOR MU?

Organik tekstil ürünü nedir? Türkiye’de organik tekstil ürünleri konusunda tüketici bilinci oluştu mu? organik tekstil ürünlerine talep var mı ya da tüketici davranışları nasıl? Tüketici davranışları tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin organik tekstil üretimini etkiliyor mu?

DOKUMA KUMAŞ VE İPLİK KALİTESİ

Konfeksiyon sanayisinde bir giysinin değerlendirilmesinde en önemli kriterlerden biri kumaşın kalitesidir. Yüksek kalitede kumaştan üretilmiş giysiler giyene konfor hissi verdiği gibi, yüksek kalite kumaşların dikimi kolaydır ve neredeyse hatasız giysi üretimi sağlar. İdeal kumaşın oluşumu kaliteli iplik ve dokuma ile alakalıdır. Kumaşın özellikleri...

KUMAŞ KALİTESİ ve İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Hayatımız boyunca kumaşlarla çevriliyiz, gündelik iş kıyafetleri, spor yaparken, uyurken, çocuklarımızı giydirirken farklı kumaş ve iplik türlerinden üretilmiş giysileri tercih ederiz. Yaşam alanlarında eşyaların döşemeleri, havlular, çarşaflar, perdeler, halılar, mobilyalar gibi pek çok nesnede doğal ya da yapay kumaş ürünlerinden söz edebiliriz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR-EKOLOJİK KUMAŞ NEDİR?

İnsanlık her geçen gün doğal kaynaklara zarar vermeye devam ediyor, çılgınlığa dönüşmüş tüketim alışkanlıkları, doğru düzgün giyilmeden atılan kalitesiz kıyafetler, tekstil sektöründe maliyeti düşürmek için kullanılan GDO lu pamuktan

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Tekstilde sürdürülebilir üretim dendiğinde sadece doğal elyaflardan üretilen sertifikalı iplerin kullanıldığı, çevreye olumsuz etkisi minimize olan ECOTEX, GOTS, EUROPEAN FLAX gibi sertifikalara sahip kumaşlardan üretim anlaşılmamalıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DOĞA DOSTU KUMAŞLARIN SINIFLANDIRILMASI

Sürdürülebilir kumaş denildiğinde sadece kullanılan kumaşın elde edildiği hammaddeler yani ekolojik lifler akıllara gelsede aslında kumaş üretim süreci, işlenmesi, ipliğe dönüştürmede kullanılan materyaller, su kullanımı, açığa çıkan artıklar, mikroplastikler, sera gazı emisyonu, katı atıklar, atıkların dönüştürülmesi, işçi şartları gibi...

TEKSTİL VE HAZIR GİYİMDE REKOR İHRACAT OLSA DA KARLILIK DÜŞÜŞTE

Türkiye’nin genel ihracatı, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %20 oranında artış göstererek 125,9 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı %14,5 oranında artış ile 10,8 milyar dolar olmuştur.

GİYİMDE SANAYİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Sürdürülebilirlik herkes için farklı bir anlam taşıyabilir, sürdürülebilir bir kumaştan bahsetmemiz için sürdürülebilir bir malzemeden üretilmesi ve doğa dostu bir üretim sürecinden geçmesi gerekir. Ayrıca sürdürülebilir kumaşlardan üretilen giysiler ömürlerinin sonunda atık haline geldiğinde doğaya zarar vermeden yok edilebilmelidir. 

KUMAŞ KALİTESİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR

Uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir gardırop oluşturmak istiyorsanız kaliteli giysiler almanız gerekir. Bunun için kumaşın kalitesini değerlendirebilmek, ayırt edici özellikleri konusunda bilgi sahibi olmanız lazım

GİYİM ALIŞVERİŞLERİNİZDE KALİTELİ KUMAŞ SEÇİMİ İÇİN 10 İPUCU

Sürdürülebilir modayı teşvik etmenin en iyi yolu daha az ve daha kaliteli kıyafet almaktır. Uzun vadede, yalnızca bütçenize yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda kaynakları koruyarak, atıkları, kirliliği ve sera gazı emisyonlarını sınırlayarak çevreyi de koruyacaktır. Aldığımız giysilerin kalitesine daha fazla önem vermenin ve moda için sürdürülebilir bir gelecek hazırlamanın zamanı geldi.

KETEN VE KETEN LİFİ ÜRETİMİ

Türkiye’nin geleneksel tarım ürünleri arasına sayılan keten son yıllarda neredeyse zirai hayattan bütünüyle silinme noktasına gelmişse de yerel yönetimlerin desteğiyle küçük çaplı da olsa yeni girişimler söz konusu olmuştur.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KUMAŞLARA TALEP ARTACAK MI?

Pandemiyle birlikte sağlığa olan ilginin artması cilt dostu kumaşlara olan talep de artıyor. Tekstil ve hazır giyim sektöründe sürdürülebilirlik daha sık gündeme geliyor. Bazı global markalar 2030 a kadar tüm ürünlerini sürdürülebilir malzemelerden yapmak için çalışmalara başladığını tedarikçilerine duyurdu.

ISO’DAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE GİYİM EŞYALARI SANAYİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOL HARİTASI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) küresel iklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi sürdürülebilirlik çerçevesinde uluslararası ticarette yaşanan yeni sistemleri göz önünde bulundurarak bir sürdürülebilirlik vizyonu belirledi. Bu vizyonu kapsamında İSO, Türkiye’deki sanayi şirketlerinin küresel pazarda yüksek katma değer üretmelerine ve rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmalarına destek olmak amacıyla sektörler için yol haritası hazırlığını sürdürüyor.

TEKNİK TEKSTİL

Teknik tekstil, kaliteli görünüm veya dekoratif özelliklerinden ziyade esas olarak teknik ve performans özellikleri için üretilen bir tekstil malzemesi ve ürünü olarak tanımlanabilir.


Filofibra Pazarlama A.Ş.

FILOFIBRA Pazarlama A.Ş. İstanbul’da 1985 yılından beri Türkiye Tekstil piyasasına elyaf, iplik, kumaş satışında servis vermektedir.

Adres

  • Filofibra Pazarlama A.Ş
  • Levent Cad. Sülün Sok. No: 34 1. Levent, Istanbul

  • Tel : +90 212 283 3860/ 9 Hat

  • Fax : +90 212 283 3859
  • Email - Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yurtdışı Adres

  • Filofibra SA
  • Riva Caccia 1 / A Central Park Bldg. 6900 Lugano / Switzerland
  • Tel - +41 91 985 78 11
  • Fax - +41 91 985 78 08 - 09 - 10
  • Email - Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.